Daňové zvýhodnění dárců

Dárce : fyzická osoba

Fyzická osoba (např. podnikatel nebo zaměstnanec) může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst v roce 2020 a 2021 nejvýše 30% ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž zpracovává roční zúčtování daně zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2.následujícího roku.

Podnikatelé uplatní odpočet darů z daní při zpracování svého daňového přiznání. Obdobně uplatní odpočet daru zaměstnanci, kteří podávají vlastní daňové přiznání.

Dárce : právnická osoba

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst v roce 2020 a 2021 nejvýše 30% ze základu daně. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.