Neslyšící s nadějí

Organizace se zaměřením na globální problematiku
sluchově postižených v ČR i zahraničí.

Neslyšící s nadějí

Organizace se zaměřením na globální problematiku
sluchově postižených v ČR i zahraničí.

Neslyšící s nadějí

Organizace se zaměřením na globální problematiku
sluchově postižených v ČR i zahraničí.

Neslyšící s nadějí

Organizace se zaměřením na globální problematiku
sluchově postižených v ČR i zahraničí.

Publikace

Podívejte se na publikace, které jsme si pro Vás připravili.

Zprávy

Snažíme se Vás informovat o aktuálním dění.

Můžete pomoci

Podívejte se, jak i Vy můžete pomoci neslyšícím.

Nejnovější zprávy

Zástupce Neslyšící s nadějí v Praze

Zástupce Neslyšící s nadějí v Praze Pan Roman Lupoměský bude pozván do Unie oblastní Praha na veřejné setkání, které se bude konat 11. dubna 2024 v půl čtvrté odpoledne. Tématem bude "Evropský průkaz a evropská parkovací karta pro osoby se...

Reforma Evropského průkazu zdravotně postižených a parkovací karty: Posouzení aktuální situace a výzev v EU

Reforma Evropského průkazu zdravotně postižených a parkovací karty: Posouzení aktuální situace a výzev v EU Směrnice, která podněcuje jak evropský průkaz, tak evropskou parkovací kartu pro osoby se zdravotním postižením, se prosazuje pomalu. Vloni,...

Blok: Istanbulskou úmluvou se zastaví v Česku

Blok: Istanbulskou úmluvou se zastaví v Česku Istanbulská úmluva, považovaná za mezinárodní chartu, se dostala do popředí diskuze vČesku, když tento týden neočekávaně neprošla Senátem. Tímto vývojem zůstává nejasnývýklad samotné úmluvy. Venkovní...

PF 2024

Blok: Jak se vypořádat s nedostatkem profesionálních nebo kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka v soudnictví?

Blok: Jak se vypořádat s nedostatkem profesionálních nebo kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka v soudnictví? Jednou jsem byl pozván na diskusi o tlumočení znakového jazyka v soudních síních týkajícíchse vzdělávání v oblasti překladu z/do...

Blok: Akreditace pro kurzy znakového jazyka byla v rámci účinnosti legislativy resortu školství

Blok: Akreditace pro kurzy znakového jazyka byla v rámci účinnosti legislativy resortu školstvíZnělo to, jako netrpělivé bouchání na dveře, nedávné změny v oblasti pedagogiky.V srpnových měsících došlo k rozhodnutí o zrušení...

Zástupce Neslyšící s nadějí v Kroměříži

Zástupce Neslyšící s nadějí v Kroměříži Pan Roman Lupoměský je pozván do Kroměříže na besedu, která se bude konat 22. listopadu v půl čtvrté odpoledne. Tématem bude Vzpomínky na staré časy neslyšícího sportu. Spoluobčané, zvláště bývalí neslyšící...

Matka tlumočníků znakové řeči odešla.

Matka tlumočníků znakové řeči odešla.Dozvěděl jsem se o úmrtí tlumočnice do znakového jazyka Emilíe Mrzlíkové, která se dožila vysokého věku. Pro komunitu neslyšících lidí, tato událost představuje vzpomínku na osobnost, která je s nimi...

Zástupce NsN v Praze

Zástupce NsN v Praze Rádi bychom Vás informovali o události, která by se uskutečnila 19.října 2023 v 15:30 v Praze na besedě pobočky oblastní Prahy České unie neslyšících. Tato událost bude veřejnou přednáškou, na níž pan Roman Lupoměský představí...

Zástupce Neslyšící s nadějí v Olomouci

Zástupce Neslyšící s nadějí v Olomouci Rádi bychom Vás informovali o události, která se uskuteční 10.října 2023 v Olomoci na fakultě Palackého univerzity. Této událost se bude studentská přednáška, na kterou pan Roman Lupoměský bude diskutovat...

Pořádáme akce

Semináře

Kurzy a školení

Zahraniční cesty