TOPlist

Rozbor k Udržitelnosti a jejím cílům z prostředí nevládní organizace IDA a IDDC


Jedním z nevládní organizace IDA je předseda, neslyšící A. Colin, na svém postu ve dvouleté funkci. Zbývá mu tedy jedno čtvrtletí do léta letošního roku. Právě jeho úsilí k zmapování udržitelných rozvojových cílů a jejich měření pomocí globálního rámce, kde dle indikátorů získaných díky připomínkám z celého světa doporučoval, aby v dokumentu Udržitelnosti a jejich cílů bylo rozčlenění dle zdravotního postižení, ale to se samozřejmě týká neslyšících.
Nevládní organizace IDA spolu s IDDC z Bruselu prozkoumají celých jedenatřicet identifikovaných důležitých indikátorů s cílem nátlaku na OSN, k přijetí záruky práva osob se zdravotním postižením. Hlavním důvode je scénář, že Udržitelnost a její cíle musí vycházet z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, a to pomocí krátkého souboru otázek, které jsou vypracovány díky skupině Washington, za účelem podpory zdravotně postižených žijících pod hranicí chudoby.

Skupina pro jejich postižení provedla konzultační proces s cílem Udržitelnosti. Sedmnáct cílů, dvěstědvacetitřemi podcíly globálních indikátorů, které by měli být členěny podle potřeb postižení. Neslyšící s nadějí považují za účelem podpory SDG´s jejich indikátorů.

Proč? Za Neslyšící s nadějí je důležité a podporujeme, aby v krátké době u nás instituce, například Úřad Vlády ČR a také Ministerstvo zahraničních věcí ČR v oblasti rozvoje přijali zajištění toho, aby o jejich vnitropolitických hlediscích týkajících se osob se zdravotním postižením byly informovace pomocí údajů a důkazů, zda fungují politické závazky těchto resortů ČR oproti Agendě 2030 a právně závazných povinnostech ukládaných v Úmluvě. Naše resorty musí pochopit smysluplnost účinné Udržitelnosti a jejich cílů pro Česko. Ty zaručují práva osob se zdravotním postižením se zaměřením na neslyšící a velkou důležitost rozdělení ukazatelů Udržitelnosti a jejich cílů dle zdravotního postižení.