Prohlášení

Organizace Neslyšící s nadějí byla založena v roce 2007 a je jedním z členů FoRS v ČR se zaměřením na globální problematiku sluchově postižených jak v ČR, tak v zahraničí. Cílem je organizovat, podílet se na analýze dialogů a poradenství. Podporujeme diskusi a vybízíme ke sdělování lidských práv. Snažíme se přispět k rozvoji komunit neslyšících jak v ČR, tak v zahraničí. Pomáháme hledat odpovědi na globální problematiku v oblasti zdravotně postižených. To vše skrze debaty, vzdělávání, aktivní komunikace on-line a kampaně. Dále budování místních partnerství a rozšiřování konkrétních aktivit mezi oblastmi a sektory společnosti zdravotně postižených, převážně neslyšících.

Naším hlavním úkolem je: 

  • Odstranit komunikační bariéry, rozšířit možnosti vzdělávání a zamezovat diskriminaci.
  • Podpora prosazování lidských a jazykových práv neslyšících.
  • Podpora vzdělávání.
  • Vnitřní a vnější spolupráce.
  • Pořádání osvěty, workshopů, přednášek a konferencí.
  • Publikační činnost.
  • Humanitární pomoc.