Historie

Před několika lety založil Andrew Jakson Foster v Americe nevládní organizaci pomáhající neslyšícím v rozvojových zemích. Později z této organizace vznikla Světová federace neslyšících, která má dodnes přes 132 členů. Základním cílem SFN však ve skutečnosti nebyla pomoc neslyšícím z rozvojových zemí, a proto vzniklo občanské sdružení Neslyšící s nadějí jako reakce na potřeby neslyšících v rozvojových zemích. Jedním ze zakládajících členů byl Roman Lupoměský, který je sám neslyšící a má 15tileté zkušenosti ze setkání s neslyšícími z různých zemí. Díky němu vznikla naše humanitární organizace, která je jedinou nevládní humanitární organizací v ČR s cílem pomoci neslyšícím v rozvojových zemích.
Neslyšící s nadějí, o.s. si kladou za cíl aktivně zvyšovat povědomí o problematice neslyšících v rozvojových zemích a zároveň se podílet na přípravě a realizaci projektů bilaterální spolupráce v rozvojových zemích v oblastech sociálních, zdravotnictví a školství pro neslyšící.