Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Prohlášení


Prohlášení

Neslyšící s nadějí, o. s., (původní název Neslyšící bez naděje, o. s.) byla založena v roce 2007 a je jednou z humanitárních organizací v ČR. Hlavním cílem je organizovat rozvojové spolupráce zejména sluchově postižených v rozvojových i rozvinutých zemích, lobbing a projekty, které se zaměřují na problematiku neslyšících v oblasti školství, sociální a zdravotnictví, výměna informací mezi asociacemi neslyšících, šíření informací o rozvojové spolupráci a pořádání seminářů a konferencí.
Světová federace neslyšících (WFD) uvedla, že má 131 členských států, z toho asi 70 % ze zemí, kde by bez pomoci jinak mohlo dojít k ohrožení zdravotně postižených, jejich izolování, diskriminaci a nemožnosti se vzdělávat.

Proto hlavním úkolem je:
odstranit bariéry v možnosti vzdělávání a zamezit diskriminaci
podpora prosazování lidských a jazykových práv neslyšících
podpora vzdělávání
uznání znakového jazyka
bilaterální spolupráce
transformační spolupráce: prosazovat lidská práva týkající se neslyšících, výměna informací v oblasti zdravotnictví a sociální
pořádání workshopů, přednášek
podpora tlumočnické služby pro neslyšící
stáže v rozvojových zemích
vzdělávání a osvěta

1. 1. 2012

Roman Lupoměský