Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Generální zasedání OSN schválilo uznání Mezinárodního dne znakových jazyků neslyšících ve světě, včetně České republiky


V prosinci 2017 OSN Generální shromáždění podpořilo mnohojazyčnost jako základní hodnotu národů dle článku 1. Charty OSN. K tomu přispěl velvyslanec stálé mise při OSN Walton Alfonso Webson, sám černoch, který se věnuje vzdělávacím službám pro děti se zdravotním postižením (spíše zrakovým) v latinskoamerických zemích. Proto vnímal globální problematiku osob se zdravotním postižením a v to souvislosti s Úmluvou, zejména článkem 21, a přál si, aby se splnil náš univerzální cíl začlenění.

Rovněž je důraz na Úmluvu, která upřela světovou pozornost na zásady Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na neslyšící, kde dva neslyšící Laszlo Lovaszy z Maďarska a Valery Rukhledev z Ruské federace prosazovali, že znakové jazyky neslyšících uživatelů celého světa jsou srovnatelné mluveným jazykům a že státy, které jsou již smluvními stranami Úmluvy, se musí zavázat k uznání znakového jazyka. Zástupci z mise OSN a další představitelé včetně neslyšících delegátů zdůraznili, že zajištění a prosazování plné realizace všech lidských práv v oblasti jazyka a základních svobod je zásadním předpokladem plné realizace lidských práv pro neslyšící. Z dodatku diplomata Websona cituji, že milující zpěvu si mají uvědomit, že zpěvné jazyky jsou plnohodnotnými jazyky, strukturálně odlišnými od mluvených jazyků, vedle kterých se společně vykytují a že při práci s neslyšícími komunitami musí být myšlenka a integrace principu ?Nic o nás bez nás?.

Také důležitost Udržitelných rozvojových cílů je plošně šířena do integrace k inkluzivnímu vzdělávacímu programu škol v rozvojových zemích a je nutné připomínat, že včasný přístup k výuce jazyka a služeb ve znakovém jazyce je pro rozvoj vzdělávání neslyšících jedinců životně důležitý. Pro dosažení dohodnutých mezinárodních rozvojových cílů je nutné zachování znakových jazyků neslyšících jako součást jazykové a kulturní rozmanitosti.

Generální shromáždění OSN vyhlásilo 23.září jako Mezinárodní den znakových jazyků, které je třeba dodržovat každý rok, počínaje letošním rokem. Cílem je zvýšit povědomí o znakových jazycích v plné realizaci lidských práv lidí, kteří jsou neslyšící.

Roman Lupoměský


generalni_shromazdeni_OSN (PDF)