Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Politické komentáře: Pokud moje neschopnost nebude relevantní v budoucnu?


V současné době se díky biomedicínským pokrokům rychle mění svět. Změny se odehrávají nejen jako důsledek nezávislého výzkumu, ale také v návaznosti na politické tlaky, například OSN a jejich Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Společnost se snaží, aby ubývalo lidí se zdravotním postižením, nemocných a invalidů. Tyto změny jsou často sporné.
Jeden z členů výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením Dr. Lovaszy Laszlo, se kterým jsem se viděl naposled před dvěma lety v Praze, říkal, že se k ní připojilo přes šedesát sto států, ale každá vláda musí modifikovat a aktualizovat své strategické, a spíše lidské cíle. Sám se upřímně zmíním, že nejde o bublinu na medicínském poli, ale spíše o biomedicínské inovace na trhu myšlenek. Bylo to považováno za investiční příležitost. Řekne-li se pojem málo definovaný, pochopili jsme, že se většinou má na mysli bio-technologie, což lze vidět v Úmluvě po deseti letech od jejího vzniku, u které začínáme rozebírat nové problémy vyvstávající nepředstavitelnou rychlostí. Existuje robotika, biotechnologie a DNA, které vědecky souvisejí. A budou určitě industrializovány, kvůli rozhodujícím a nejsilnějším politikům, stejně jako vědcům zodpovědným za tyto inovace. Američané popisují téměř každý týden, jak bylo změněno něco velmi hlubokého. Když jsem se narodil přirozeně neslyšící, moji rodiče a také prarodiče jsou neslyšící. Bylo mi řečeno, že se v životě musím vypořádat s touto podmínkou na celý svůj život. Právě pan Dr. Lovaszy Laszlo říkal, že co kdyby tomu tak nebylo? Co kdyby sluchově postižení neměli relevantní kapacitu sluchového aparátu, šlo by to změnit? Mohl by sluch být opraven nebo obnoven? Koneckonců, naše mozky se mohou učit jakýkoli druh informací a to bez ohledu na vazbu s novými biotechnologickými inovacemi.
V současné době dělají výzkumy na zvířatech, ale ne na lidech s postižením. Neúspěšným příkladem je dítě narozené v září 2016 (1) a navzdory matčině DNA, která byla nositelkou mutace, která by mohla vést k invaliditě a případným fatálním komplikacím. Tedy to znamená, že lidstvo se biotechnologicky mění. Pravděpodobně se bude pracovat na vývoji nové generace, které říkáme umělá inteligence s mozkovou kapacitu stovek nebo dokonce tisíce lidí. Budou podobni inovacím jako inteligentní služby pro nezávislý život, například Avatar může interpretovat znakové řeči, komunikující domácnost, dále zařízení a služby pro nevidomé ? ulehčí jejich břemeno. Vědci se v rámci biotechnických inovací pokouší o náhradu lidské tkáně, například chybějící nebo paralyzované, nebo čistě za efektivnější.
Takové lidstvo by mohlo být brzy schopno získat nové části lidského těla, dokonce možná nehumánní, ovšem lepší než současné. Členové výborů OSN svým přístupem k biotechnickým inovacím znázornili, že nepovažují za právo zůstat zdravotně postiženým.(2) Právě Úmluva je na zodpovědnosti výboru členů, kteří zastupují sluchově postižené z Maďarska a Ruska a ostatní slyšící. Snaží se zabránit znázornění inovací (3), takové záležitostí se netýká zachování práva zůstat zdravotně postiženým. Komise se zajímají více o postižené a znevýhodněné a proto musí o tomto velmi užitečném tématu přemýšlet.


Odkaz (1) G. Kolata ?Narození dítěte se třemi rodiči? DNA znamená úspěch pro zakázanou techniku, N. Y. Times, 27. září 2016, https://www.ntimes.com/2016/09/28/health/birth-of-3-parent-baby-a-úspěch-pro kontroverzní postup.

Poznámky:
(2) Silný přístup k technologiím, bojíme se rozpuštění menšinové či zranitelné skupiny,
(3) konflikty a sociální nepokoje

Roman Lupoměský