Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Odstranění chudoby a podpora prosperity osob se zdravotním postižením


IDA v New Yorku zahajuje sběr podpisů z celého světa včetně institucí a neziskových organizací pracujících se zdravotně postiženými před blížícím se Politickým fórem na vysoké úrovni OSN za dosažení Udržitelných rozvojových cílů, SDGs, ze kterých se oblasti zdravotně postižených týkají cíle 1, 2, 3, 5, 9 a 14. Šestistránkový dokument na základě Úmluvy, CRPD, se snaží o celosvětovou transformaci životů osob se zdravotním postižením včetně sluchově postižených.
Cíle udržitelného rozvoje po prvním roce nemluví o zklamání, ale potřebuje radikálně zvýšit tlak na dosažení cílů do roku 2030 pomocí alokace finančních zdrojů. Proto mezinárodní rozvojové organizace podporují osoby se zdravotním postižením. Ve skutečnosti státy stále mají zavedeny úsporná opatření ohledně vládních výdajů. K tomu je potřeba zvýšit kampaň za lidská práva a rozvoj pomoci v oblastech týkajících se osob se zdravotním postižením. Během hospodářské krize nebyl na lidská práva kladen takový důraz, jaký by měl být. Pozvednutí osob se zdravotním postižením a jejich rodin z chudoby přispívá k dosažení inkluzivního růstu a udržitelného rozvoje.
Neslyšící s nadějí tuto snahu podporují a stvrzují to svým podpisem šestistránkového dokumentu pod názvem Eradikace chudoby a podpora prosperity osob se zdravotním postižením, jejž uznává cenné stávající a potenciální přispívání osob se zdravotním postižením k celkovému blahu a rozmanitosti komunit, a podporuje plné užívání lidských práv a základních svobod osobami se zdravotním postižením a jejich plné zapojení do života komunity.