Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Projev Romana Lupoměského pro Fórum neslyšících 2015


Vážený pane senátore, vážení a předtavitelé, dámy a pánové,
jsem nesmírně hrdý, že Vás mohu spolu s informačním centrem OSN v Praze přivítat na konferenci Fórum neslyšících. Naše akce, jež je nápodobná nejznámější pražské konferenci Fórum 2000, se zabývá výzvami ohledně politik, kterým čelí zdravotně postižení, nejen na úrovni laiků, lobbistů a politiků, ale také nevládních organizací, především NRZP ČR. Za účelem řešení globální problematiky osob se zdravotním postižením je třeba silnějšího vlivu Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením, zejména podáním návrhu na očekávanou ratifikaci Protokolu, což ovšem ještě není ani schváleno Vládou České republiky.
Netroufal bych si kritizovat, ale domnívám se, že resortní správy včetně ministerstev, a především MPSV ČR, již podali připomínky k ujednání s úřadem Vlády ČR, ve kterých se shodli na výkladu všeobecných praktik v opatření. Proto MPSV ČR uvažovalo o odložení tohoto úkolu v rámci Plánu nelegislativních prací Vlády ČR s tím, že nepřestane účinnost legislativ dle plánu prací vlády ČR k opětovné výzvě ke hledání reakce ze strany ČR o plnění Úmluvy na základě vyhodnocení celku domácích legislativ a praxe s Úmluvou. Za tímto účelem je třeba zkvalitnit dohled nad případnými stížnostmi podanými proti České republice. Stejně tak bude důležité zvažovat o vytvoření vnitrostátního monitorovacího mechanismu Úmluvy. Proto se snažím podpořit výzvu pro vytvoření výboru za tímto účelem, ve střednědobém plánu.
Dovolte mi, pane senátore, dámy a pánové, oslovit a co nejsrdečněji pozvat k nynějšímu semináři pod názvem Česká Republika ještě neratifikovala Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Odlišil bych proto dvě roviny naší podpory v diskusích, jak hledat v legislativních plánech, zejména u MPSV ČR jako základ. Další instituce i nevládní organizace zdravotně postižených se tak zaměří na zmapování situace v ČR ohledně Opčního protokolu a monitorovacího mechanismu.
Ještě jednou mi dovolte, pane senátoře, poděkovat Vám za Vaši účast a tím i podporu naší konference, hlavně našeho projektu úspěšného pod patronátem Ministerstva zahraničních věcí ČR, kterých si velmi cením. Budu rád, když se také další hosté zapojí do diskuzí, a pokud možno dojdou k názorové shodě nad našimi tématy. Vím, že jak říkal legendární německý kancléř Helmut Schmidt, právní stát nemá vítězit ani prohrávat, ale má existovat.
Děkuji Vám za pozornost
Roman Lupoměský