Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Rozvojová pomoc jako naděje pro neslyšící v Moldavsku


Organizace Neslyšící s Nadějí je česká organizace, která spolupracuje na rozvojových projektech pro neslyšící v Moldavsku již několik roků. Moldavsku jako post-sovietska krajina má podobný osud jako Česká Republika. Hlavně díky geografické blízkosti západu a vstupu do Evropských struktur Česko spravilo od pádu železné opony větší pokrok v inkluzi neslyšících než Moldavsko. Moldavsko dnes přijímá rozvojovou pomoc jak z Evropské Unie, ale i z České Rozvojové Agentury a právě přes rozvojovou pomoc může Česko poskytnout pomoc, ale i know-how jak realizovat sociální inkluzi v procesu demokratické transformace.
Moldavsku žije kolem čtyři tisíc neslyšících a jsou zřízeny dvě školy pro neslyšící děti. I když jde o dost velkou komunitu podpora z strany státních institucí je značně obmezená. V Moldavsku je len jedna organizace, která poskytuje interpretační služby a má méně než deset zaškolených překladatelů. To je samozřejmě absolutně nedostatečný počet pro čtyři tisíc neslyšících. V školách často pracují lidé bez specializovaného vzdělaní na práci s neslyšícími a taky chybí adekvátní učebnice a materiály pro sluchově postižené studenty. Tenhle stav se bohužel zlepšuje jen pomalu a spíše stagnuje. Důvodem jsou chybějící finanční zdroje, ale taky v neposledním řadě neefektivní sociální infrastruktura. Například neexistuje kurz znakového jazyka. V společnosti je zájem o práci v oblasti sociálních služeb, ale i když se vyčlení peníze na nové pracovní místo často není možnost najít kvalifikovanou osobu nebo někoho zaškolit. Samotný znakový jazyk v Moldavsku není standardizován. Má hodně prvků ruské znakové řeči, ale i domácích a vyvíjel se v podstatě živelně, co způsobuje zvýšenou náročnost na studium a tím pádem i zhoršenou šiřitelnost kultury neslyšících do širších okruhů.
Rozvojové projekty ponoukají pro Moldavsko jedinečnou možnost doplnit právě takovéhle nedostatky v jejich sociální infrastruktuře. Jsou to zdroje určené na dotvoření těch systémů na kterých vytvoření běžné instituce nemají zdroje. Pro Moldavské organizace je toto nebývalá výzva. Různé grantové struktury ponoukají oproti domácím možnostem financování skvělé možnosti jsou přece jenom hodně komplikované a jejich striktnost a způsob komunikace je mnohdy pro Moldavské organizace cizí.
Právě tu vzniká výzva i pro České organizace, které díky zkusenosti s integračními a transformačními procesy mohou poskytnout Moldavsku cenné zkušenosti. O tohle se pokouší i organizace Neslyšící s Nadějí v Moldavské komunitě neslyšících.
Autor: P. Smolík, koordinátor NsN