Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

"Svět na cestě k udržitelnému rozvoji: Rozvojovým cílům tisíciletí zbývá pouze 365 dnů"


Letošní rok bude ve znamení Evropského roku rozvoje 2015 zacíleného na podporu EU propagace a informovanosti v oblasti rozvojové spolupráce. Po skončení roku 2015 budou veškeré informace zveřejněny ve všech jazycích OSN. Dle plánu generálního tajemníka OSN by do konce roku 2015 mělo být osm původních cílů sloučeno do šesti základních pilířů, a to ve vazbě na zastřešující cíl udržitelného rozvoje. Globálně se podaří dosáhnout snížení počtu lidí žijících v chudobě alespoň o polovinu, ovšem ne v Subsaharské Africe. Pokud se jedná o globální vzdělávání zdravotně postižených osob, není jisté, zda bude cíl skutečně splněn, až po roce 2015 bude třeba vše přehodnotit. Již nyní je jasné, že praxe se liší od teorie, demografie či reportů. Generální tajemník OSN podpořil posun ve vyjednávání mezi představiteli států a chce dosavadní výsledky rozšířit o rok 2015. Valná hromada OSN je plánována na září a její očekávaný výsledek je, že rozdělaná práce bude dokončena post-2015,
protože je to v zájmu lidí celého světa. My v rozvojové organizaci uvidíme výsledky související se zdravotně postiženými osobami, a jak se daří plnit cíle, včetně sluchově postižených osob v rámci programu vzdělávání post-2015?

Součástí balíku rozvoje po roce 2015 jsou tzv. Cíle udržitelného rozvoje, ve kterých bude pokračovat pojem osob se zdravotním postižením, což jako efektivní prvek udržitelného rozvoje by měl pokračovat, i s ohledem na řadu propojených problémů. Nové Cíle udržitelného rozvoje budou navazovat na zkušenosti MDG´s, ale posun bude směrem k univerzálnosti, tzv. silný přístup k jednání na formálních či osobních mezi světovými nevládními organizacemi ze světa, kromě toho jednotlivé sekce budou různorodější a to na základě pracovních skupin, například pod pracovní skupinu pro osoby se zdravotním postižením spadají osoby se sluchovým postižením. Stále zůstávají sporné otázky globálních problematik pro osoby se zdravotním postižením v rámci vládního procesu, a to v oblasti
rozvojové spolupráce. Očekáváme určitý posun OSN k post-MDG´s, jehož výsledek bude znám v průběhu letošního roku a ještě bude posouzen ve aktuální zprávě během letošního roku.

Děkuji za Vaši přízeň,
Lupoměský Roman