Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TOPlist

Den lidských práv


Den lidských práv se slaví 10. prosince každého roku. Tento den slaví lidských práv, upozorňuje na konkrétní otázky a zasazuje se za plného požívání všech lidských práv ze strany každého, všude.

Valné shromáždění OSN přijala dne 10. prosince 1948 Všeobecná deklarace lidských práv (Všeobecné deklarace lidských práv). Tato Všeobecná deklarace je prvním globálním výslovnost lidských práv a jeden z prvních velkých úspěchů v novém Organizace spojených národů.

V tento den nejsou politické konference na vysoké úrovni a setkání, kulturní akce a výstavy o lidských právech, které jsou organizované vládními a nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv. Tradičně, dne 10. prosince, každý za pět let Cena Organizace spojených národů v oblasti lidských práv. Letošní vítěz zahrnuje neslyšící Liisa Kauppinen z Finska, prezident emeritní Světové federace neslyšících.

Co jsou to lidská práva? Lidská práva jsou nezcizitelná základní práva, na které je člověk ve své podstatě mají nárok jen proto, že on nebo ona je lidská bytost. Lidská práva jsou univerzální (platí všude) a rovnostářský (stejný pro všechny) a důležité pro všechny osoby. Lidé mají právo na život, svobodu (z mučení, otroctví, pro řeč), spravedlivý proces, náboženství, pohyb, atd. ..

Lidská práva jsou důležité pro neslyšící osoby příliš - neslyšící osoby jsou oprávněny vykonávat občanská, politická, ekonomická a kulturní práva na rovnoprávném základě s ostatními. Neslyšící osoby mají právo na používání znakové řeči, mít tlumočníka znakové řeči, aby si dvojjazyčné vzdělání. Mají právo na život, studium a práce v jiné zemi, taky. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je také nástrojem pro lidská práva.