TOPlist

Projekt: Tichý svět blízkých sousedů


Proč vyzývat k zahájení dialogů v rámci konference pod patronátem Česko-polského fóra? Pokud si vzpomínáte, právě Polsko a ČR úspěšně zahájili bilaterální spolupráci v rámci česko-polských vztahů. Podobný formát má rovněž spolupráce se státy Visegrádu.

Náš projekt je podpořen v rámci programu Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí ČR, který se zaměřuje na oblasti kultury, vzdělávání, výměn mládeže a podobně. Kromě toho je výzva podobná oblasti podpory začleňování zranitelných skupin, do které spadá oblast neslyšících. Zaměřuje se na sociální oblast a vzdělávání osob se sluchovým postižením pomocí vzájemného předávání zkušeností. Oba státy mají dostatečné zkušenosti z různých oblastí, které spadají pod globální problematiku neslyšících, ovšem spíše sluchově postižených. Za současné situace je silně prosazována sociální inkluze, na což existují různé normy a legislativy, které je potřeba řešit pomocí odborných dialogů, zejména ve školství a sociálních systémech: jak fungovat, implementovat a prosazovat radikální změnu správ obou států ve 21. století.

Účelem projektu s názvem Tichý svět blízkých sousedů je během tří dnů v Praze zorganizovat malé workshopy, konference, výměnu zkušeností a sdílení ?Best practice? společně s delegáty z Polska z lingvistické fakulty, oboru znakového jazyka, a z větší nevládní organizace. Hlavními tématy budou jazyková diskriminace a kompromisy v národní implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením za účelem rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na sluchově postižené.

Hlavním cílem je zajistit rovnost v oblasti lidských práv či spíše jazykových práv, a usilovat o implementaci norem a předpisů na základě připomínek ohledně sluchově postižených, protože o nich společnost nemá dobré povědomí. Dle Úmluvy existuje právo na uznání specifické jazykové a kulturní identity. Všechny státy, včetně našich blízkých sousedů, by ji měly být schopné přijmout a usnadnit užívání znakových jazyků.

Diskuse na různá témata se v rámci Česko-polského fóra odehrají ve společenství neslyšících, zejména nevládních organizací zabývajících se problematikou neslyšících, fakult a státních správ obou států. Je třeba zdůraznit, že veřejná správa by měla pochopit, že v každém státu existují různé znakové jazyky a dialekty.

Váš koordinátor za Neslyšící s nadějí