TOPlist

Popis projektu::


Proč je důležité věnovat pozornost Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením?

Navzdory Úmluvě, která se týká lidských práv a ochrany práv a důstojnosti osob se
zdravotním postižením, existuje mnoho překážek pro řadu států k plnění jednotlivých článků
Úmluvy.

Cílem Úmluvy je podporovat, chránit a zajistit plné zachování lidských práv osob se
zdravotním postižením, aby si udržely demokratické hodnoty a právo na spravedlivý proces
před zákonem i institucemi v zemích EU, jako to funguje v ČR, která ratifikovala Úmluvu již
v roce 2009.

Cílem je návrh projektu s názvem "Česká republika ještě neratifikovala Opční protokol
k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením". MPSV ČR vyhlásilo, že některé kroky
souvisejí s naplňováním Úmluvy, přestože ČR ještě neratifikovala Opční protokol k Úmluvě o
právech osob se zdravotním postižením.

Účelem semináře konaného v rámci konference Fórum neslyšících 2015, který se uskuteční
dne 5. listopadu 2015, je hledat v legislativních plánech, zejména MPSV ČR, legislativního
odboru Vlády ČR, meziresortní komise i nevládní organizace zdravotně postižených, a
zaměřit se na zmapování situace v ČR ohledně Opčního protokolu a monitorovacího
mechanismu.