TOPlist

Available is interpreting and translation transcript


There will be professional sign language interpreters, including the Czech / spoken language and simultaneous transcription from / to spoken and written Czech, there is also translated into the international sign language.K dispozici tlumočnické překlady i přepis


K dispozici budou profesionální tlumočníci znakového jazyka včetně českého/mluveného jazyka i simultánní přepis z/do mluvené i psané češtiny, zajištěn je rovněž překlad do mezinárodního znakového jazyka.