TOPlist

Registration and payment:


The completed application form no later than October 10, 2014 to the e-mail address: organizace.nsn @ gmail.com or fax: +420 271 962 179

Registration fee: 540 Czech crowns or 20 European euros. Make a payment by bank transfer associations (see Contact)

Registration fee includes: all-day seminar at the United Nations Information Centre in Prague (Železná 24, 110 00 Praha 1) and snacks.

>> REGISTRATION (PDF) <<


Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 10. října 2014 na e-mailovou adresu: organizace.nsn@gmail.com či fax: +420 271 962 179.

Registrační poplatek: 540 korun českých či 20 evropských eur. Platbu proveďte převodem na účet sdružení (viz Kontakt)

Registrační poplatek zahrnuje: celodenní seminář v Informačním centru OSN v Praze (Železná 24, 110 00 Praha 1) a občerstvení.


>> REGISTRACE - CZ (PDF) <<