TOPlist

Program


Programme - Conference Forum of deaf 2014 ? November 13th / 14th 2014

Thursday, November 13th 2014

9:30 - 10:00 Introduction meeting

10:00 - 10:00 - Roundtable discussion with three delegates of European Union of the Deaf ( EUD), Finnish Association of the Deaf (FAD) and Swedish National Association of the Deaf (SDR)
Introduction: Michal Broža, director - UN Information Centre Prague, UNIC

10:15 - 12:00 Expert meeting - Roman Lupoměský - coordinator of Deaf to Hope, NGO

12:00 - 12:30 Coffee break

13:00 - 14:30 Closing talks

15:00 - 18:00 Prague sightseeing tour

Friday, November 14th 2014

9:15 - 9:55 Registration of delegates and guests)

10:00 - 10:10 Opening of the seminar (in the hall of the UN Information Centre in Prague)
Introduction: Jan Bondy, director of Public Diplomacy Section of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Hosted by: Michal Broža

10:10 -10:40 - Presentation of EUD and its tasks. Enforcement of rights of citizens with hearing disabilities in the EU. Speaker: Alfredo Gomez Fernandez, deaf, The European Union of the Deaf

10:40 -11:10 The influence of development policies on people with disabilities, especially persons with hearing-impaired. Speaker: Roman Lupoměský, deaf, director Deaf to hope, NGO

11:10 -11:40 Basic principles of development aid of Finnish Association of the Deaf. Speaker: Jaana Aaltonen, deaf, president of the Finnish Association of the Deaf

11:40 -12:10 My right. Speaker: Goran Alfredsson, deaf, Swedish National Association of the Deaf

12:10 -12:40 Georgian sign language. Speaker: Tamar Makharoblidze, hearing, university teacher and linguist Ilia State University

12:40 -13:10 Open discussion
Hosted by: Michal Broža

13:10 - 14:00 Coffee break

13:30 - 14:00 Press Conference


Programy konference Fórum neslyšících 2014 konané ve dnech 13. listopadu až 14. listopadu 2014

Čtvrtek 13. listopadu 2014

09:30 - 10:00 Setkání

10:00-10:10 Zahájení u kulatého stolu se třemi delegáty Evropské unie neslyšících (EUD), Finské asociace neslyšících (FAD) a Švédské asociace neslyšících (SDR)
Úvodní slovo: Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze

10:15 - 12:00 Meeting dle následujícího cíle:
Průvodce meetingem: Roman Lupoměský, koordinátor sdružení Neslyšící s nadějí

12:00 - 12:30 Přestávka na malé pohoštění

13:00 - 14:30 Finální jednání

15:00 - 18:00 Prohlídka Prahy

Pátek 14. listopadu 2014

09:15 - 09:55 Prezentace (registrace delegátů i hostů)

10:00 - 10:10 Zahájení semináře (v prostorách Informačního centra OSN v Praze, v sále)
Úvodní slovo: Jan Bondy, ředitel odboru Veřejné diplomacie
Moderuje: Michal Broža

10:10 - 10:40 Přestavení EUD a jejích úkolů a prosazení práv pro občany se sluchovým postižením v EU. Přednášející: Gomez Fernandez Alfredo, neslyšící, člen rady Evropské unie neslyšících

10:40 - 11:10 Vliv rozvojové politiky na pomoc osobám se zdravotním postižením, především osobám se sluchovým postižením. Přednášející: Roman Lupoměský, neslyšící, ředitel sdružení Neslyšící s nadějí

11:10 - 11:40 Základní principy rozvojové spolupráce Finské asociace neslyšících. Přednášející: Jaana Aaltonen, neslyšící, prezidentka Finské asociace neslyšících

11:40 - 12:10 Moje právo. Přednášející: Goran Alfredsson, neslyšící, výbor Švédská asociace neslyšících

12:10 - 12:40 Znakový jazyk Gruzie. Přednášející: Tamar Makharoblidze, slyšící, vysokoškolská učitelka a lingvistka Státní university Gruzie

12:40 - 13:10 Veřejná diskuze
Moderuje: Michal Broža

13:10 - 14:00 Pohoštění

13:30 - 14:00 Tisková konference