TOPlist

Description of project / Popis projektu::


In 2014 NGO Deaf Hope organized already third Conference of the Deaf Forum, for this time is named as Future and vision of European development cooperation in deaf area.
Expect the social and health topics also will be proceed the dialog of humanitarian and development assistance for participation experts from Europe (especially from Scandinavian countries) at round-table. Some countries are participating on help to deaf people in third countries. Their experiences are going to introducing at conference and coming through discussions about global politic focused on development world especially on world of deaf people. The motivation of radical change at principles of solidarity, human rights, anti-discrimination and democracy in general. The initiator of conference are appreciate the necessity to solve causes of all species discrimination and inadequate education, security of sustainable economy support and social development especially in area of deaf community.

Two parts of program:
  • The first day - The formal meeting of delegates from NGOs, for example the participation on conference affirmed Alfredo Gomez Fernandez from Spain at the head of the biggest NGO platform European Union of deaf people (EUD). Among others participants will be the deaf experts from Scandinavian countries. The second day - All day will be attended to the contributions of guests.


 • The project was supported by Foreign Ministry of Czech Republic. The Organization of United Nations in conjunction with NGO Deaf Hope takes from patronage.

  Nevládní organizace Neslyšící s nadějí organizuje v roce 2014 již potřetí konferenci Fórum neslyšících, tentokrát pod názvem Budoucnost a vize Evropské rozvojové spolupráce v oblasti neslyšících.


  Kromě témat ze sociální a zdravotní oblasti letos proběhne poprvé také dialog na téma humanitární a rozvojová pomoc, a to u kulatého stolu za účasti odborníků z Evropy, především ze skandinávských zemí. Momentální zkušenost je taková, že některá země se podílejí na pomoci sluchově postiženým ve třetím světě. Jejich zkušenosti budou představeny a proběhne diskuze o souhrnné politice zaměřené na rozvojový svět, především však na svět neslyšících. Dále je vůle po radikální změně v principech solidarity, lidských práv, anti-diskriminace a demokracie obecně, iniciátoři konference si uvědomují nutnost řešit příčiny všech druhů diskriminace a nedostatečného vzdělávání a zajištění podpory udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje.


  Program bude rozdělen do dvou částí - první bude formální setkání se zástupci nevládních organizací neslyšících, zúčastní se například největší nevládní platforma Evropská unie neslyšících (EUD), přítomný bude pan Alfredo Gómez Fernández ze Španělska, člen rady Evropské unie neslyšících (EUD) a další neslyšící odborníci ze skandinávských zemí. Druhý den bude věnován příspěvkům jednotlivých hostů.


  Projekt byl podpořen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Patronát převzala Organizace spojených národů ve spolupráci s nevládní organizací Neslyšící s nadějí.